In memoriam: Ad Vermolen

In memoriam: Adriaan Johannes Antonius Vermolen, geboren 16 maart 1942 te Den Haag, overleden op 15 december 2023.

Ad is 40 jaar lid geweest van het bestuur van de VZBI. Hij is benoemd op 7 maart 1973 tijdens de ledenvergadering gehouden bij het toenmalige Gemeente Energiebedrijf of GEB. Niet lang daarna werd hij penningmeester van de vereniging.

Ad heeft in die 40 jaar bestuurslidmaatschap 4 voorzitters meegemaakt. Het begon met H.D. Prenger, toen kwam P.W. Knudsen, Wijnand Brosius en als laatste Tom Jooren. Ad heeft daarnaast ook tientallen bestuursleden zien komen en ook weer zien gaan.

Ad is als enige bij uitzondering in 2009 nog één maal herkozen als bestuurslid, maar dan voor 4 jaar. Normaal was de herverkiezingstermijn op 3 jaar gesteld. Op deze wijze kon hij een periode van 40 jaar volmaken. Mede daardoor, maar ook vanwege zijn actieve rol in alle geledingen van HBS Craeyenhout in Den Haag, heeft hij een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Ad is dus bestuurslid en penningmeester gebleven tot en met 12 maart 2013, hij is afgetreden tijdens de ALV van 12 maart 2013 bij de Sociaal Economische Raad (SER). Hij werd daarbij benoemd tot erelid van de VZBI.

Ad is ook altijd betrokken geweest bij de wedstrijden. De oorspronkelijk in 1958 al in het leven geroepen “vaardigheidswedstrijden”, in die tijd nog in de hoedanigheid van brandbestrijding, redding en EHBO. Later komt daar EHBR (Eerste Hulp Bij Rampomstandigheden), en tot 1974 ook EHIO (Eerste Hulp In Oorlogsomstandigheden) bij. Langzaam muteert het idee achter bedrijfshulpverlening en de wedstrijden groeien mee. Ad is van nature een man van tradities, maar als verkoper ziet hij de mogelijkheden om mee te veranderen. Toen het langzamerhand moeilijk werd om de wedstrijden nog bij bedrijven te organiseren, is hij samen met Hennie Kalmijn en Jan Slof de grote motor geweest achter twee wedstrijden in de PWA-zaal in Zoetermeer, eentje in de Silverdome en uiteindelijk bij zijn toenmalig werkgever Ricas / G4S. Deze traditie zetten wij nog steeds voort.

Menig lid van de VZBI heeft meerdere malen per jaar Ad aan de lijn gehad om uiteindelijk altijd met meerdere ploegen deel te nemen aan de wedstrijddag in moderne vorm. Zijn inbreng, zijn vasthoudendheid, zijn een-man-een-man, een-woord-een-woord mentaliteit en zijn enorme bekendheid en acceptatie binnen het netwerk van bedrijfshulpverleners is een groot gemis voor de VZBI en haar leden.

We missen hem al een tijdje, en we zullen hem blijven missen.
Het bestuur heeft op vrijdag 22 december 2023 afscheid genomen van Ad. De uitvaart in Ockenburg en de receptie in het clubgebouw van HBS Craeyenhout waren bijzonder druk bezocht en levendig. Dit tekent Ad ten voeten uit, iedereen kende Ad en Ad kende iedereen.

Ad: bedankt voor alles!

Op de foto: Ad Vermolen, op 13 april 2023 aan de VZBI BHV wedstrijddag ontvangsttafel.