Inschrijving 2024

Onderstaand staan de formulieren, waarmee juryleden en Lotus (1 formulier voor beiden) alsook de deelnemers aan de oefeningen, zowel BHV als EHBO, zich in kunnen inschrijven voor deelname aan de VZBI BHV-wedstrijddag van 11 april 2024. Zie ook ons blogbericht.

Bij inschrijving dient de deelnemer zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden voor deelname, of AV23. Deze AV23 zijn vooraf hier in te zien.

Voor alle formulieren geldt:
De gegevens die via het formulier van u worden verzameld zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik in aanloop naar de VZBI BHV-wedstrijddag van 11 april 2024. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, vermenigvuldigd, verspreid en/of verstrekt aan derden.


Inschrijfformulieren

Jury en Lotus

(Kader-)instructeurs en Lotus

Deelnemers BHV

Deelnemers EHBO