Puntentelling

Eind mei hebben wij - de wedstrijdcommissie - elkaar gesproken. Wij evalueren de wedstrijddag ieder jaar, wat is er goed gegaan en wat had er beter gekund. Eigenlijk net zoals de BHV-ers die aan onze oefeningen meedoen, veelal doen na de oefening. Van de evaluatie leer je veel. Zo ook wij, als wedstrijdcommissie.

Eén van de zaken die aan ons uit meerdere bronnen was teruggegeven, was de vraag hoe de puntentelling werkt. De deelnemers die ons dat vroegen, hadden allemaal de formulieren meegenomen. Terug op het bedrijf, bleek dan bij het natellen dat de totaalsom van alle cijfers gegeven niet overeenkwam met de totaalsom op de officiële uitslag, zoals ook gepubliceerd hier.

Heel scherp!! En het klopt. Laat mij dit uitleggen.

Onze puntentelling is geëvolueerd uit het tijdperk dat we gewend waren om met de hand alles op te tellen. In die tijd werd er één cijfer per oefening toegekend, gewoon een waardering voor hoe de ploeg de oefening als geheel had uitgevoerd. Alleen, een zes kon betekenen dat de oefening als voldoende was beoordeeld, maar niet meer dan dat. Het kon echter ook betekenen, dat de oefening helemaal super was uitgevoerd, maar dat er een kapitale inschattingsfout op bijvoorbeeld eigen veiligheid was gemaakt. Onze evaluaties uit die tijd laten ook zien dat wij daarbij ook regelmatig vragen kregen van deelnemers.

Dat heeft op een gegeven moment geleid tot het idee om een cijfer per onderdeel van de oefening te gaan geven, daarmee kon beter geduid worden hoe de oefening was doorlopen. Gesteund door de inzet van automatisering, was dat goed te doen. Alleen, het sloeg ook weer een beetje door. Juryleden stonden met enorme lijsten per ploeg, met ongeveer 15 cijfers die gegeven moesten worden voor één ploeg, op één oefening. Met 30 ploegen en 15 oefeningen op 2 banen, zijn dat 13.500 cijfers die gegeven én verwerkt moeten worden. Ook dit allemaal evaluerend in de wedstrijdcommissie, bleek al snel dat het te veel was.

Dus is de volgende puntentelling tot stand gekomen.
We hebben gekozen voor de gulden middenweg. De jury had dit jaar 7 cijfers te vergeven, 3 voor ploegleider (aspect leidinggeven, aspect inzetplan, aspect overdracht), 1 voor veiligheid, 1 voor communicatie, 1 voor repressie (zeg maar de uitvoering van de oefening) en 1 voor nazorg. Alleen: als alle cijfers voor de ploegleider (3 cijfers dus) even zwaar zouden meetellen in de einduitslag, zou het veel meer een BHV-ploegleiderswedstrijddag worden. En het is een BHV-wedstrijddag, van een ploeg met een ploegleider. Dus tellen wij het gemiddelde van de ploegleiderscijfers op één oefening als 1 cijfer mee in de totale score. Dus 5 cijfers totaal, 1 voor ploegleider,  1 voor veiligheid, 1 voor communicatie, 1 voor repressie en 1 voor nazorg.

En DAT verklaart het verschil dat de diverse deelnemers hebben geconstateerd tussen officiële einduitslag en de optelsom van de formulieren.

In memoriam: Ad Vermolen

In memoriam: Adriaan Johannes Antonius Vermolen, geboren 16 maart 1942 te Den Haag, overleden op 15 december 2023.

Ad is 40 jaar lid geweest van het bestuur van de VZBI. Hij is benoemd op 7 maart 1973 tijdens de ledenvergadering gehouden bij het toenmalige Gemeente Energiebedrijf of GEB. Niet lang daarna werd hij penningmeester van de vereniging.

Ad heeft in die 40 jaar bestuurslidmaatschap 4 voorzitters meegemaakt. Het begon met H.D. Prenger, toen kwam P.W. Knudsen, Wijnand Brosius en als laatste Tom Jooren. Ad heeft daarnaast ook tientallen bestuursleden zien komen en ook weer zien gaan.

Ad is als enige bij uitzondering in 2009 nog één maal herkozen als bestuurslid, maar dan voor 4 jaar. Normaal was de herverkiezingstermijn op 3 jaar gesteld. Op deze wijze kon hij een periode van 40 jaar volmaken. Mede daardoor, maar ook vanwege zijn actieve rol in alle geledingen van HBS Craeyenhout in Den Haag, heeft hij een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Ad is dus bestuurslid en penningmeester gebleven tot en met 12 maart 2013, hij is afgetreden tijdens de ALV van 12 maart 2013 bij de Sociaal Economische Raad (SER). Hij werd daarbij benoemd tot erelid van de VZBI.

Ad is ook altijd betrokken geweest bij de wedstrijden. De oorspronkelijk in 1958 al in het leven geroepen “vaardigheidswedstrijden”, in die tijd nog in de hoedanigheid van brandbestrijding, redding en EHBO. Later komt daar EHBR (Eerste Hulp Bij Rampomstandigheden), en tot 1974 ook EHIO (Eerste Hulp In Oorlogsomstandigheden) bij. Langzaam muteert het idee achter bedrijfshulpverlening en de wedstrijden groeien mee. Ad is van nature een man van tradities, maar als verkoper ziet hij de mogelijkheden om mee te veranderen. Toen het langzamerhand moeilijk werd om de wedstrijden nog bij bedrijven te organiseren, is hij samen met Hennie Kalmijn en Jan Slof de grote motor geweest achter twee wedstrijden in de PWA-zaal in Zoetermeer, eentje in de Silverdome en uiteindelijk bij zijn toenmalig werkgever Ricas / G4S. Deze traditie zetten wij nog steeds voort.

Menig lid van de VZBI heeft meerdere malen per jaar Ad aan de lijn gehad om uiteindelijk altijd met meerdere ploegen deel te nemen aan de wedstrijddag in moderne vorm. Zijn inbreng, zijn vasthoudendheid, zijn een-man-een-man, een-woord-een-woord mentaliteit en zijn enorme bekendheid en acceptatie binnen het netwerk van bedrijfshulpverleners is een groot gemis voor de VZBI en haar leden.

We missen hem al een tijdje, en we zullen hem blijven missen.
Het bestuur heeft op vrijdag 22 december 2023 afscheid genomen van Ad. De uitvaart in Ockenburg en de receptie in het clubgebouw van HBS Craeyenhout waren bijzonder druk bezocht en levendig. Dit tekent Ad ten voeten uit, iedereen kende Ad en Ad kende iedereen.

Ad: bedankt voor alles!

Op de foto: Ad Vermolen, op 13 april 2023 aan de VZBI BHV wedstrijddag ontvangsttafel.

VZBI site is nu doorgelinkt

Beste VZBI-geïnteresseerde,

We zijn verheugd om aan te kondigen dat onze website officieel is verhuisd naar een nieuwe locatie. Onze nieuwe website is ontworpen om u een betere gebruikerservaring te bieden en om u te helpen gemakkelijker te navigeren door alles wat er aan informatie beschikbaar is voor de VZBI BHV-wedstrijddag.

Onze nieuwe website is nu al weer een tijdje live en we brengen vanaf heden de bezoeker van de VZBI website direct door naar BHV-wedstrijddag.nl. We hebben ons best gedaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en we hopen dat u net zo enthousiast bent over de nieuwe site als wij.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de nieuwe website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om u te helpen.

Bedankt voor uw voortdurende steun en we kijken ernaar uit om u te verwelkomen op onze aankomende wedstrijddag in april 2024.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur, Steffie, Nico en Bart

Inschrijving BHV-wedstrijddag 2024 is geopend

Schrijft u nu in voor een onvergetelijke ervaring! Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan ons unieke evenement, de VZBI BHV wedstrijddag 2024. Uw deelname doet ertoe, dus schrijf in en laten we samen dit evenement op 11 april 2024 echt speciaal maken.

U vindt de inschrijfformulieren op deze pagina.
Vul nu ons formulier in en laat de voorpret beginnen! #MisHetNiet #DontMissOut

Kick-off VZBI BHV-wedstrijddag 2024

Het lange wachten is voorbij!


Beste Helden en Liefhebbers,

Met veel plezier kondigen wij de openingsvergadering van de VZBI BHV-wedstrijdcommissie aan! Jullie passie voor bedrijfshulpverlening en inzet om onze (bedrijfs-)gemeenschappen veiliger te maken gaat ons weer samenbrengen en wij kunnen niet wachten om aan deze spannende reis te beginnen.

Het einddoel van onze reis:
Wat: VZBI BHV Wedstrijddag
Wanneer: donderdag 11 april 2024
Hoe laat: 08:00 tot en met het diner
Waar: G4S Training & Safety, Radonstraat 100, 2718 TA Zoetermeer

Onze missie is eenvoudig maar cruciaal: het creëren van een uitdagend, leerzaam, veilig jaarlijks evenement dat bedrijfshulp- en eerstehulpverleners, Lotus, jury en vrijwilligers motiveert en oefening, kennis en ervaring biedt. Wij streven ernaar om de actuele ongevallen en hulpverleningssituaties in de wereld van vandaag met de bedrijfshulpverleners te delen.

BHV wedstrijd 2025

Donderdag 10 April 2025

Contact

info@bhv-wedstrijddag.nl

Wedstrijdlocatie

 
Radonstraat 100
2718 TA  Zoetermeer